Drobečková navigace

Aktuality > Mateřská škola > Základní údaje a dokumety MŠ

Základní údaje a dokumety MŠ

Jak vypadá naše škola

Naše škola leží v chráněné oblasti Kokořínsko v obci Želízy. Je umístěna na okraji vesnice v blízkosti lesa.

Budova je jednopodlažní, v přízemí je prostorná herna, kde je několik koutků pro hry dětí, kadeřnictví,pokojíček s kuchyňkou, koutek s obchodem,skříně se stavebnicemi, žebřiny, švédská bedna, lavička, kadeřnice,samoobslužné skříně s hračkami pro děti a piáno.Jídelna slouží nejen k jídlu ,ale také pracovním a výtvarným činnostem. Dále je v přízemí šatna,umývárna , toalety a kuchyně. Do patra se vchází po kamenném schodišti,kde se nacházejí tři stálé ložnice,umývárna s toaletou a sprchovým koutem. Budova se nachází uprostřed  zrenovované velké zahrady v přírodním stylu.

Zřizovatelem školy je OÚ Želízy, který zajištuje opravy budovy a náklady spojené s provozem .

Podmínky pro přijímání dětí:

Do školy jsou přijímány děti ve věku 3 – 6 let s vyjádřením dětského lékaře. Kapacita školy je 25 dětí. Rodiče předávají dítě učitelce a při vyzvedávání je dítě předáno jen tomu, koho si rodiče napíší na připravený tiskopis.

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Želízy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Želízy stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte na základě ustanovení § 34, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.Kriteria jsou k dispozici v MŠ nebo na ředitelství ZŠ.

 Školné v roce 2020- 2021 činí 100 Kč.

 

 

Zaměření naší MŠ

Naším cílem je vychovávat v dětech kladný vztah k přírodě, mít úctu k životu. Chceme vzbuzovat v dětech zájem o ochranu přírody a tak v nich pěstovat odpovědnost za stav prostředí ve kterém žijí. Naší snahou je seznamovat děti s přírodou, oceňovat krásu života –a to s respektem k jejich věku. Děti, které přicházejí do mateřské školy jsou zvídavé a napodobují chování lidí kolem sebe. Pozorováním, vyprávěním a zařazováním přitažlivých her získávají nový pohled na svět a jsou schopny i přes svoji malou zkušenost pochopit, že příroda je krásná , potřebujeme ji k životu, a proto ji musíme chránit.

Vedle ochrany přírody se také zaměříme na mravní jednání a chování dětí, budeme se učit předcházet konfliktním situacím a jejich řešení. Děti povedeme ke vztahu k práci a vážení si práce druhých.

Podle počasí budeme činnosti přenášet ven do přírody.

Náš školní vzdělávací program se jmenuje OBJEVUJEME SVĚT,je rozdělen na deset témat , z nich každý má několik podtémat. Vychází z RP pro před. Vzdělávání a z publikací Objevujeme svět pro život.

V programu se prolínají jednotlivé činnosti:

  • poznáváním,pozorováním, vyprávěním a hrou rozvíjíme intelekt dítěte, jeho city,vůli,řeč

  • vycházky,plavání, cvičení ,pohybové hry rozvíjí hrubou motoriku dítěte

  • vnímání krásy, barevnosti a rozmanitosti rozvíjí estetické cítění dítěte

  • zpěvem , tancem,poslechem rozvíjíme hudebnost dítěte

  • výtvarné a pracovní činnosti rozvíjejí jemnou motoriku,představivost,fantazii