Drobečková navigace

Aktuality > Mateřská škola > Základní údaje a dokumety MŠ

Základní údaje a dokumety MŠ

Jak vypadá naše škola

Naše škola leží v chráněné oblasti Kokořínsko v obci Želízy. Je umístěna na okraji vesnice v blízkosti lesa.

Budova je jednopodlažní, v přízemí je prostorná herna, kde je několik koutků pro hry dětí, kadeřnictví,pokojíček s kuchyňkou, koutek s obchodem,skříně se stavebnicemi, žebřiny, švédská bedna, lavička, kadeřnice,samoobslužné skříně s hračkami pro děti a piáno.Jídelna slouží nejen k jídlu ,ale také pracovním a výtvarným činnostem. Dále je v přízemí šatna,umývárna , toalety a kuchyně. Do patra se vchází po kamenném schodišti,kde se nacházejí tři stálé ložnice,umývárna s toaletou a sprchovým koutem. Budova se nachází uprostřed  zrenovované velké zahrady v přírodním stylu.

Zřizovatelem školy je OÚ Želízy, který zajištuje opravy budovy a náklady spojené s provozem .

Podmínky pro přijímání dětí:

Do školy jsou přijímány děti ve věku 3 – 6 let s vyjádřením dětského lékaře. Kapacita školy je 25 dětí. Rodiče předávají dítě učitelce a při vyzvedávání je dítě předáno jen tomu, koho si rodiče napíší na připravený tiskopis.

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Želízy

        Do MŠ budou přijímány děti, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

       Jsou přijímány děti od 3 let věku.

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Želízy rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ na základě ustanovení § 34, ods.3,zákonač.561/2004Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávánív v platném znění, v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

 Školné v roce 2020- 2021 činí 100 Kč.

 

 

Zaměření naší MŠ

Naším cílem je vychovávat v dětech kladný vztah k přírodě, mít úctu k životu. Chceme vzbuzovat v dětech zájem o ochranu přírody a tak v nich pěstovat odpovědnost za stav prostředí ve kterém žijí. Naší snahou je seznamovat děti s přírodou, oceňovat krásu života –a to s respektem k jejich věku. Děti, které přicházejí do mateřské školy jsou zvídavé a napodobují chování lidí kolem sebe. Pozorováním, vyprávěním a zařazováním přitažlivých her získávají nový pohled na svět a jsou schopny i přes svoji malou zkušenost pochopit, že příroda je krásná , potřebujeme ji k životu, a proto ji musíme chránit.

Vedle ochrany přírody se také zaměříme na mravní jednání a chování dětí, budeme se učit předcházet konfliktním situacím a jejich řešení. Děti povedeme ke vztahu k práci a vážení si práce druhých.

Podle počasí budeme činnosti přenášet ven do přírody.

Náš školní vzdělávací program se jmenuje OBJEVUJEME SVĚT,je rozdělen na deset témat , z nich každý má několik podtémat. Vychází z RP pro před. Vzdělávání a z publikací Objevujeme svět pro život.

V programu se prolínají jednotlivé činnosti:

  • poznáváním,pozorováním, vyprávěním a hrou rozvíjíme intelekt dítěte, jeho city,vůli,řeč

  • vycházky,plavání, cvičení ,pohybové hry rozvíjí hrubou motoriku dítěte

  • vnímání krásy, barevnosti a rozmanitosti rozvíjí estetické cítění dítěte

  • zpěvem , tancem,poslechem rozvíjíme hudebnost dítěte

  • výtvarné a pracovní činnosti rozvíjejí jemnou motoriku,představivost,fantazii