Drobečková navigace

Aktuality > O nás

Základní a Mateřská škola Želízy

Základní škola v obci Želízy má již více než stoletou tradici. 
V roce 2003 vznikla sloučením MŠ a ZŠ  jedna organizace s právní subjektivitou . Minimální kapacita je 24 dětí, maximální 40.

Zřizovatelem je obec Želízy.


Rodinné prostředí školy a individuální přístup ke každému dítěti jsou základem pedagogické práce.

Vzhledem k velkému počtu dojíždějících dětí jsou informace o výuce, studijních výsledcích a chování žáků rodičům podávány  osobně,  písemně , telefonicky i elektronicky.

 

V letošním roce školní družina přijímá  děti 1.- 5 .ročníku.

 

Ranní provoz je od 6,45 ( po domluvě i dříve ) do 7,45 - odpolední od 12,00 do 16,00.

Měsíční poplatek činí 60,-Kč , v případě pouze ranní docházky 30,-Kč. Spolupráce se zřizovatelem - Obcí Želízy - je velmi dobrá. Zajišťuje nejen finance na provoz školy , ale hradí např. i dopravu na některé výlety a školu v přírodě .

 

Děkujeme také za vstřícnost OÚ Dolní Zimoř, OÚ Medonosy, OÚ Vidim  a OÚ Tupadly .

 

Organizace školního roku 2020/21

Podzimní prázdniny: 29. a 30. října 2020 ( čtvrtek, pátek)

Vánoční prázdniny: začínají 23. prosince 2020 a končí v neděli 3.1. 2021

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny: 8.3. - 14.3. 2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021+ pátek 2.dubna svátek

Hlavní prázdniny: začínají 1. července 2021

 

 

 

 

2020/2021 
I. třída
1. ročník - 5žáků
2. ročník - 3 žáci
II. třída
3. ročník -  6 žáků
4. ročník -  4 žáci

5. ročník  - 4 žáci

 

Výuka probíhá podle ŠVP "Ekoškolička" .

Od  školního roku 2012/2013  je výuka anglického jazyka zařazena do učebních osnov od 1.ročníku.

Přehled kroužků najdete v příslušné sekci.

Z fondů EU jsme získali finance na zřízení nové počítačové učebny doplněné interaktivní tabulí, což přispívá nejen ke kvalitě a pestrosti výuky, ale i ke zlepšení hygienických podmínek . Z prostředků obce byla zakoupena keramická tabule i pro 1. a 2.ročník. Díky odstranění klasických kříd je velmi snížena prašnost .V současné době jsou obě třídy vybaveny stacionárními   PC a kromě toho je k dispozici 7 notebooků.

Od  září do  listopadu probíhá opět kurs plavání v mělnickém bazénu pod vedením učitelů z Plavecké školy v Roudnici nad Labem - účastní se děti všech ročníků i děti z MŠ.

Děti 1. a 2. ročníku ZŠ mají výcvik zdarma (hrazeno z ONIV) .

Mateřská školka sídlí v krásné patrové vile na kraji obce.

V letošním roce je kapacita opět plně obsazena.

Provozní doba v MŠ do 16,30.