Drobečková navigace

O nás > Aktuality

UČIVO OD 18.5. DO 22.5.

 

1.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-slabikář do str. 101

-písanka do str. 32

 

MATEMATIKA

- prac. sešit do str. 52 pracovat se 100 počítadlem

 

PRVOUKA

-prac. učebnice str. 65

 

ANGLIČTINA

-bude doplněna zítra

 

 

 

 

2.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-učebnice do str. 70 ústně, str. 70/ C1 písemně

-prac. sešit do str. 70

-písanka do str. 27

-čítanka do str. 74

 

MATEMATIKA

-prac. sešit do str. 46

 

PRVOUKA

-učebnice a prac. sešit do str. 61

 

ANGLIČTINA

- bude doplněna zítra

 

 

 

 

3.ROČNÍK

 

MATEMATIKA

str. 45 -50 včetně

 

ČESKÝ JAZYK

-str. 67, 68

PS- str. 67- 69

 

čítanka

- str. 87 – 91

PS- str. 38, 39

 

 

 

 

PRVOUKA

-učebnice str. 68 – 69

PS str. 62

 

ANGLIČTINA

- bude doplněna zítra

 

 

 

 

4. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-str. 67, 68

PS str. 67,68

 

čítanka

-str. 90, 91

PS str. 47, 48

 

MATEMATIKA

str. 53 - 58 včetně

 

VLASTIVĚDA

- PS str. 25 /cv. 1, DÚ- na papír napiš nějaké zajímavosti z našich národních parků, čím je který z nich zajímavý? Který je největší rozlohou? ( Vlož tento papír do PS a nech ho tam vložený. )

 

PŘÍRODOVĚDA

- učebnice str. 58- 59

- na papír vlož do PS- nakresli nějakého domácího mazlíčka a popiš péči o něj ( strava, zábava, pomůcky, hygiena)

 

ANGLIČTINA

- bude doplněna zítra

 

 

 

 

 

5.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-str. 70, 71

-PS str. 71 a str. 75 ( opakování)

 

ČÍTANKA

-str. 106 -108

PS str. 50, 51

 

 

MATEMATIKA

-str. 57 – 61

 

VLASTIVĚDA

- Evropa obyvatelstvo str. 63

PS str. 45 vše pod názvem obyvatelstvo

PŘÍRODOVĚDA

učebnice str. 73- 74

PS str. 52, str. 53 / cv. 1 a,b , cv. 2,3a

 

 

ANGLIČTINA

-bude doplněna

 

 

 

Vv- krokotak.com/ 2020/05/paper-crocodilecraft

 

INFORMATIKA

- vyzkoušej si ke své pohádce namalovat i obrázky, vše ulož opět do své složky s pohádkou.

 

Akce školy

Září

5.9. Sváťovo divadlo, O Pejskovi a kočičce,  cena 80,-Kč

10.9. Rytmický soubor- hudební pořad, cena 55,-Kč

18.9. plavání

25.9. plavání

 

Říjen

2.10. plávání

9.10. plavání

16.10. plavání

23.10. plavání

Od 28.10. do 1.11. volno ( státní svátek, podzimní prázdniny, ředitelské volno- výměna  topného systému).

 

Listopad

4.11. Dopravní hřiště Mělník, 3.-5. ročník viz notýsek

6.11. plavání

8.11. kino Štětí, film Lví král, vstupné 60,- Kč, doprava zatím v jednání

11.11. Exkurze do Výzkumného ústavu Liběchov od 11:00 hodin

(1. a 2. hodina se učí dle rozvrhu)

12.11. Třídní schůzka od 15:00 hodin společná ( školní řád, anglický jazyk, akce do konce kalendářního roku).

13.11. plavání

20.11. plavání

27.11. plavání

 

Prosinec

1.12. 1.adventní neděle-rozsvěcení vánočního stromku 

   a zpívání koled od 16:30 před školou.

6.12. výstava učiliště Liběchov

10.12. Regionální  muzeum Mělník, program Vánoce cena 60,-Kč.

Odjezd v 8 hodin- návrat v 11:30.

13.12. Vyrábění v učilišti Liběchov, cena 70,- Kč ( od 10:00-11:30).

18.12. Dravci z CHKO, cena 50,-Kč.

Od 21.12.-5.1.2020 jsou vánoční prázdniny.

 

Leden 

Pondělí 6.1. 2020 nástup do školy po vánočních prázdninách.

Čtvrtek 30.1. bude ukončeno I. pololetí

šk. rok 2019-20. Ten den probíhá výuka

dle rozvrhu hodin.

Vysvědčení bude vydáno o poslední vyučovací hodinu třídní učitelkou.

Pátek 31.1. 2020 mají žáci pololetní prázdniny

(volno).

 

 Únor

6.2.  Divadlo A Šmitec! s představením Kouzelné housličky.

 

Březen

11.3. Hudeb.pořad písničky  z pohádek

20.3. Velikonoční tvoření

24.3. Sváťovo loutkové divadlo

 

Důležité!!!

Od zítra 11.3. je uzavřena škola ( vyhlášena karanténa).

Ukončení není dáno, proto prosím o sledování informačních zdrojů.

Učitelé budou ve škole mezi 10-12 hodinou. Úkoly lze poslat mailem.

 

 

UČIVO OD 13.3. DO 20.3. průběžně bude doplňováno

 

 

1.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- Slabikář do str. 70

-písanka do str. 38

-procvičovat diktát slov

 

MATEMATIKA

-prac. sešit do str. 19

 

PRVOUKA

-Téma: Pokojové rostliny (učivo není v sešitě)

-péče o rostliny, význam, 5 nejznámějších : dracena, fialka, ficus, orchidea, toulitka apod.

Domácí mazlíčci: péče o naše mazlíčky v prac. učebnici

 

ANGLIČTINA

-str. 20 prac. sešit opakovat slovíčka cestování

 

2.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-učebnice do str. 59 ústně

-prac. sešit do str. 59

-písanka do str. 6

čítanka str. 45-46, průběžné čtení nahlas-vlastní kniha

 

MATEMATIKA

-prac. sešit do str. 9

 

PRVOUKA

uč. a pracovní sešit do str. 47

 

ANGLIČTINA

- str. 21, 22 procvičovat psaní a výslovnost slovesa „to be“ - být,

pomůcka- uprostřed prac. sešitu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomenutí pro 3.-5. ročník :Každý měsíc přečíst knihu a zapsat do PS.

 

3.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

učebnice- Slovní druhy

-přídavná jména str. 50

-zájmena str. 51

-PS str. 51

 

ČTENÍ

-Čítanka vše do str. 64

-PS vše do str. 29

 

MATEMATIKA

- dokončit PS 2.díl

-Vyzvednout 3. díl ve škole

 

ANGLIČTINA

str. 40, 41 učebnice číst+ slovíčka

str. 40,41 prac. sešit – dokončit a opsat cvičení ze strany 40/3 i do linkového sešitu

-procvičovat this is, these are

 

Prvouka- zopakovat již co bylo probráno:  Živé organismy str.36, houby str.37, společné znaky rostlin str. 38,39, kvetoucí i nekvet.rostliny str.40

přečíst v uč. stra.41 a vypracovat písemně str. 47 v prac. sešitu

 

 

 

 

 

4.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-učebnice str. 53, 54

-PS vše do strany 55

 

ČTENÍ

-čítanka vše do str. 67

-PS vše do str. 38

 

MATEMATIKA

-PS. vše do str. 15

 

ANGLIČTINA

- str. 38 učebnice, číst a naučit se slovíčka, str. 38 prac. sešit dokončit

-opakovat sloveso „ to have“ - mít, tabulka na str. 36

 

Přírodověda : Výpisky do sešitu U str.54,55

PS: 25 vypracovat

Vlastivěda: výpisky do sešitu U 44 vlastnictví

kdo nemá vypracováno dodělá PS 21,22

 

 

5.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-učebnice str. 52, 53

-PS vše do str. 52

 

 Přírodověda: PS 32-33 kdo nemá dodělá, 34/5, 37/6

 

Vlastivěda PS 37 kdo nemá dodělá

U- výpisky do sešitu z učebnice 50-51 Německo- vlajka i mapa. ( Tak jak se dělalo Polsko).

 

Informatika: přepsat jakýkoli text 10 vět,které budou obsahovat velká, malá písmena, háčky, čárky a nějaké symboly ( ö, Ö,ł)-poslat na email

 

ČTENÍ

-čítanka vše do str. 80

-PS vše do str. 38

 

MATEMATIKA

-PS vše do str. 15

 

ANGLIČTINA

- učebnice lekce 19 str. 40 přečíst, naučit slovíčka modrý rámeček, str. 41 cv.3 přečíst naučit

-prac.sešit str. 41 cvičení 5, 6, 7, 8

  • slovíčka naučit uč. Str. 66 lekce 19

 

UČIVO OD 23.3. DO 27.3.

 

1.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- Slabikář do str. 73

-písanka dokončit 2.díl, a 3.díl do str. 4

 

MATEMATIKA

- prac. sešit do str. 24- rozklady čísel si žáci ukazují na počítadle

 

PRVOUKA

-prac. učebnice do str. 51

 

ANGLIČTINA

- str. 21-22 opakovat slovíčka

 

2.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-písanka do str. 10

-učebnice do str. 60

-prac. sešit do str. 60

-procvičovat diktát vět

-čítanka do str. 49

 

MATEMATIKA

-prac. sešit do str. 9

 

PRVOUKA

-uč. a prac. sešit do str. 49

 

ANGLIČTINA

-str. 23, 24 opakovat slovíčka + sloveso „ to be“

 

3.ROČNÍK

 

MATEMATIKA

- PS str. 3-6 ( 3.díl)

 

ČESKÝ JAZYK

učebnice str. 52- 53

- PS 52- 53

ČÍTANKA: str. 64-67

PS 36 – 38

 

ANGLIČTINA: učeb. Str. 42 – čtení + slovíčka,

-str. 42 prac. sešit

 

PRVOUKA: U: str. 42- 43 vyhledat rostliny a živočichy podle čísel a přečíst jejich názvy

2) Napsat na papír, které z těchto rostlin a živočichů mám doma na zahradě

 

 

 

4.ROČNÍK

 

MATEMATIKA

- PS- str. 16- 20 ( včetně)

 

ČESKÝ JAZYK

- učeb. vše do str. 56

- PS str. 56-58 ( včetně)

 

ČÍTANKA

- str. 69- 71

- PS do str. 32 ( včetně)

 

ANGLIČTINA

-str.39 číst + slovíčka

-str. 39 pracovní sešit

 

PŘÍRODOVĚDA

1) U: str. 56-57 výpisky do sešitu

2) PS: 26/1,2

 

VLASTIVĚDA

Zopakovat celou kapitolu JÁ A HOSPODAŘENÍ a zodpovědět otázky str.44 – odpovědi napsat do ŠS ( otázek je 5)

 

 

5. ROČNÍK

(Úkoly z informatiky zaslali Kája R., Lukáš a Filip. Ostatní poslat na email nechvatalova.l@seznam.cz )

 

MATEMATIKA

- PS str. 16- 20 včetně

 

ČESKÝ JAZYK

- učebnice str. 54 , 55

- PS do str. 55 včetně

 

ČÍTANKA

- str. 80 – 84

- PS 40, 41

 

PŘÍRODOVĚDA

-Přečtěte si a udělejte výpisky do sešitu z učebnice str. 48,49,50 (konec=A.obratlovci B. bezobratlí

 

VLASTIVĚDA

Naučit se Německo. Na internetu vyhledat jakou rozlohu a počet obyvatel má Berlín.

Porovnej, kdo má nejvíce obyvatel a největší rozlohu: Varšava x Praha x Bratislava x Berlín

 

 

 

Vypracuj odpovědi na otázky do ŠS. Použij internet. 1) Co je „Zwinger“ a kde ho najdeš?

2) Kde je „Braniborská brána“ a jak se jmenuje ulice, kterou k ní dojdeš?

3) Co je „Berlínská zeď“ – proč vznikla a kdy byla zbořena (datum)?

4) Německo se dělí na několik spolkových zemí. Kolik jich je?

5) Se dvěma spolkovými zeměmi sousedí ČR. Které to jsou, jak se jmenují a jaká jsou jejich hlavní města?

6) Který je největší přístav v Německu a která řeka tam ústí do moře?

7) Největší řeka v Německu?

8) Nejvyšší hora v Německu a její výška?

9) Jaká auta se vyrábějí v Německu?

10)Jak se jmenují moře na severu Německa?

 

 

ANGLIČTINA

-učebnice str. 42 -1 přečíst, přeložit + naučit slovíčka fialový rámeček, str 43 - 4,5 přečíst a přeložit+ fialový rámeček znát slovíčka

 

- pracovní sešit str . 42- 1,2,3,

- str. 43 5,6,8

slovíčka naučit st.66-67 :20 lekce

 

INFORMATIKA

-Otevřete si malování a nakresli geometrické obrazce nebo je můžeš vložit a jejich obsah vyplň barevně. Každý obrazec bude vyplněn jinou barvou. Zaplň obrazci celou stránku, ulož a pošli na společný e mail

    Odkaz na výtvarné tvoření: 

https://www.facebook.com/groups/114222542294737/permalink/1059046347812347/

https://m.facebook.com/groups/114222542294737?view=permalink&id=1057146844668964                    

UČIVO OD 30.3 – 4.4

 

1. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-slabikář do str. 77

-písanka do str. 10

 

MATEMATIKA

-prac. sešit do str. 29

 

PRVOUKA

-prac. učebnice do str. 53

 

ANGLIČTINA

-str. 23/24 opakovat slovíčka

 

2. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- učebnice do str. 62- ústně, naučit 10 slovních druhů nazpaměť

-prac.sešit do str. 62

-písanka do str. 13

- čítanka str. 50-52- příběh převyprávět

 

MATEMATIKA

- prac.seš. do str. 15, vynechat str. 11/1

 

PRVOUKA

- prac. sešit a učebnice do str. 51

 

ANGLIČTINA

-str. 25, 26 vybarvit, naučit se slovíčka MŮJ DOMOV

 

3. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- uč. Str. 54, 55

- PS vše do str. 55

 

ČÍTANKA

- uč. Str. 69, 70

PS- str. 31

 

MATEMATIKA

- PS str. 7-12 ( včetně)

 

ANGLIČTINA

- uč. Str. 42-43 číst, nová slovíčka, naučit se dny v týdnu

-prac. sešit str. 43

 

PRVOUKA
U: str. 44 a 45 - přečíst
Poproste rodiče, aby vám pomohli namnožit jednu pokojovou rostlinu, o kterou se pak budete sami
starat. Čí bude největší - až se sejdeme?

 

 

4. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- uč. Str. 57, 58

-PS str. 57, 58

 

ČÍTANKA

- uč. Str. 72,73

-PS str. 40, 41

 

MATEMATIKA

- PS str. 21-26 ( včetně)

 

ANGLIČTINA

- uč. Str 40 číst a naučit se slovíčka

-prac. sešit str. 40

 

PŘÍRODOVĚDA

Výpisky do ŠS U: 58 – 59 (nezapomeňte na obrázky)
PS: 26/3

 

VLASTIVĚDA

 

1) Na čtvrtku obkreslete mapu ČR – barevnou fixou obtáhněte hranici
2) Vyznačte hranice sousedních států a napište jejich názvy
3) Do mapy vyznačte kraje a jejich krajská města (používejte učebnici- 1.kapitola)
►mapy udělejte krásné, zkrášlíme si třídu
PS: máte vypracovanou str. 21 a 22 – kdo nemá, udělá

 

5.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- učeb. 56-57

- PS str. 56 -58 ( včetně)

 

ČÍTANKA

- uč. 85, 86

- PS, str . 42, 43

 

MATEMATIKA

  • PS str. 21- 26 ( včetně)

 

PŘÍRODOVĚDA

Výpisky do ŠS str. 50 – 51 Obratlovci a bezobratlí. (Nezapomeňte na obrázky)

 

VLASTIVĚDA

PS: str. 38

 

INFORMATIKA

Soutěž. Kdo vytvoří nezajímavější barevný obrazec posílejte na e mail: zszelizy5@seznam.cz

 

 

ANGLIČTINA

- učebnice: str. 44 -1, 2 přečíst, přeložit, naučit slovíčka v rámečku

- učebnice str. 45 přečíst

 

pracovní sešit: str. 44, 45

+ slovíčka str. 67 lekce 21 naučit

 

opsat do sešit:

Prostý budoucí čas will, won‘t

 

will= ‘ll

 

You will have- budete mít

You won‘t have - nebudete mít

You will need – budete potřebovat

You will end- budete končit

I won‘t watch TV tonight- nebudu se dnes večer dívat na televizi.

 

 

 

UČIVO OD 6.4. DO 8.4.

 

 

Výtvarná výchova- http://krokotak.com/?s=paper+hens

 

 

1.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-slabikář do str. 80

-písanka do str. 13

 

MATEMATIKA

-prac. sešit do str. 32

 

PRVOUKA

- prac. učeb. Str. 54- 55

 

ANGLIČTINA

-str. 25 vybarvit a opakovat slovíčka

 

2.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- učebnice do str. 64 ústně

- prac. sešit do str. 64

-písanka do str. 15

- čítanka str. 53-54

 

MATEMATIKA

-prac. seš. do str. 18

 

PRVOUKA

- uč. a prac. sešit str. 52

 

ANGLIČTINA

-str. 27 nakreslit kuchyň, obývací pokoj, ložnic a dětský pokoj, naučit slovíčka

 

3.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-uč. Str. 56, 57

PS 56, 57

 

ČÍTANKA

- str. 71

-PS str. 32

 

MATEMATIKA

- str. 13 – 15

 

PRVOUKA

- učeb. Str. 48- 49 urči názvy jednotlivých rostlin, str. 50- 53 přečíst text

PS- str. 50 / žlutý rámeček

 

 

ANGLIČTINA

-str. 43 učebnice číst cvičení 1,2,3, naučit se slovíčka potravin z cvičení 1 a naučit se „ like a don‘t like“ ( mám rád, nemám rád)

- str. 43 prac. sešit 1, 2

 

4. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-uč. 59

PS str. 59

 

čítanka: str. 74-76

PS- str.42

 

MATEMATIKA

str. 27 – 29

 

ANGLIČTINA

- str. 41/3 přečíst a přeložit

- str. 41 /4 naučit se slovíčka

 

PŘÍRODOVĚDA

-nakreslit do školního sešitu domácího mazlíčka, kterého doma chováte a nebo by se ti líbilo ho doma chovat a tři věty se zajímavostí o tomto mazlíčkovi

 

VLASTIVĚDA

- opiš do školního sešitu a doplň věty : Na Ostravsku se těží nerostná surovina________________.

U Hodonína se těží nerostná surovina__________________.

V Moravském krasu se těží ner. Surovina________________.

 

5. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-uč. Str. 58, 59

PS: str. 60, 61

čítanka: 87

PS str. 44 ( závěr. opakování a shrnutí)

 

MATEMATIKA

str. 30- 32

 

PŘÍRODOVĚDA

- výpisky z učebnice str. 53 do škol. sešitu + namaluj obrázky

- udělejte interview se svými rodiči str. 47

 

 

 

VLASTIVĚDA

-učeb. Str. 52 – 53 Rakousko

- PS str. 39 celá

 

INFORMATIKA

-dobrovolné – zkus napsat email s pozdravem na adresu G.Hendrychova@seznam.cz

 

 

 

ANGLIČTINA

- prac. sešit str. 46 1, 2, 3, 4

str. 47 6, 7, 8

 

         

UČIVO OD 14.4- 17. 4.

 

+ NĚKOLIK TIPŮ NA VÝBORNÉ PORTÁLY PRO PODPORU DOMÁCÍ VÝUKY

 

ČESKÝ JAZYK

www.labyrintbrno.cz

www.mojecestina.cz

www.onlinecviceni.cz

www.primauca.cz

www.gramar.in

www.ctenarska-gramotnost.cz

www.csicr.cz

skolakov.eu

rysava.websnadno.cz

 

MATEMATIKA

learntube.cz

matematika.cz

www.matika.in

math4u.vsb.cz

www.realisticky.cz

www.umimematiku.cz

 

ANGLIČTINA

cs.duolingo.com

ed.ted.com

www.podporaucitelum.cz

www.mooveez.com

 

 

 

 

 

1. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- slabikář do str. 83

-písanka do str. 16

 

MATEMATIKA

-prac. sešit do str. 36

 

PRVOUKA

- prac. učeb. 56-57

 

ANGLIČTINA

- str. 26 vybarvit, slovíčka napsat do sešitu, včetně výslovnosti v závorkách a významu slova, naučit se je ( pomůcka- uprostřed učebnice je výslovnost), poslech slovíček na google překladač

: HEAD, HAIR, EAR, EYE, NOSE, MOUTH, NECK

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

- dobrovolné – namaluj ovocný kvetoucí strom ( třešeň, švestka, apod.)

 

2. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- učebnice str. 65- 66 ústně, str. 65/ C1 napsat, str. 66/ E1 napsat do malého sešitu č.j.

-písanka str. 16

- čítanka str. 55-57 převyprávět „ Jak medvěd vařil povidla“

 

MATEMATIKA

prac. sešit do str. 22

 

PRVOUKA

učeb. a prac. sešit str. 53 zopakovat a ukázat v přírodě, které stromy aktuálně kvetou třešeň, višeň, švestka, slivoň, mirabelka…

 

ANGLIČTINA

str. 28 vybarvit, slovíčka přepsat do sešitu+ výslovnost v závorkách + význam slovíček

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

dobrovolné- děti si mohou nakreslit ilustraci ke článku v čítance „ Jak medvěd vařil povidlo“,

nebo kvetoucí ovocný strom

 

 

3.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

učebnice str. 58 – 59

PS str. 58 – 60

čítanka str. 72

PS str. 32

 

MATEMATIKA

str. 16 -19

 

PRVOUKA

PS dopracovat str. 50, celá str. 51,

učebnice str. 54- 55, živočichové str. 56- 57

 

ANGLIČTINA

uč. str. 43, 44 číst + naučit slovíčka

prac. sešit str. 43/ cvičení 3 a str. 44 celá

 

4.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-uč. Str. 60, 61

PS str. 60, 61

čítanka- str. 77

PS str. 43

 

MATEMATIKA

str. 30 -33

 

PŘÍRODOVĚDA

PS str. 22- posl. Odstavec, udělejte si procházku na louku

učebnice- opak. EKOSYSTÉM LOUKA str. 44- 49

 

VLASTIVĚDA

-vypracovat případně doplnit PS vše až po str. 22

( novou učeb. látkou pak bude „ Chraňme přírodu“

učebnice str. 40

 

ANGLIČTINA

učeb. Str. 41/ 4 , str. 42- číst + slovíčka

prac. sešit 41 dokončit, str. 42 celá

 

5.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

učeb. Str. 62, 63

PS str. 62, 63

čítanka: str. 88 – 90

PS str. 44

 

MATEMATIKA

str. 33-36

 

VLASTIVĚDA

-učeb. Str. 54 -56

PS str. 40- 41

 

 

 

PŘÍRODOVĚDA

-učeb. Str. 54 -56

PS str. 48

 

ANGLIČTINA

učebnice str. 48 1, 3 přečíst, přeložit

48/2 přepsat do školního sešitu

str. 49 přečíst

 

prac. sešit

str. 48 1,2

str. 49 4, 6, 7

+ znát slovíčka str. 67 lekce 23

 

INFORMATIKA

Co je internet? Co vše dělají na internetu například tvoji rodiče, sourozenci a ty? Odpověď zašli na email: g.hendrychova@seznam.cz

 

 

 

 

UČIVO OD 20.4. DO 24.4.

 

 

1. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- slabikář do str. 86

-písanka do str. 20

 

 

MATEMATIKA

- prac. sešit do str. 39

 

 

PRVOUKA

- prac. učeb. str. 56 - 57

 

 

ANGLIČTINA

- str. 26 – slovíčka HOOK, ARM, BELLY, HAND, FINGER, BELLY, KNEE, LEG,- obtáhnout a pod to napsat český význam a naučit se.

+ str. 27

 

2.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-písanka do str. 18

- prac. sešit do str. 66

 

ČÍTANKA- do str. 60

 

 

MATEMATIKA

- prac. sešit do str. 27

- str. 23- 25 probráno – opakování z prvouky

 

 

PRVOUKA

- učebnice a prac. sešit str. 54 -55

 

 

ANGLIČTINA

-str. 29 přeložit věty do českého jazyka, napsat je pod anglické věty v pracovním sešitě,

pro lepší upevňování přepsat to i do linkového sešitu

 

 

3.ROČNÍK

K 1.4. BY MĚL MÍT KAŽDÝ PŘEČTENO ALESPOŇ 7 KNÍŽEK

 

ČESKÝ JAZYK

- učebnice str. 60, 61

- PS str. 60, 61

 

čítanka: str. 73 – 78

PS str. 33, 34

 

MATEMATIKA

str. 20 – 26 ( včetně)

 

PRVOUKA

-učebnice str. 58 – 61

PS- 52, 53, 54

 

 

ANGLIČTINA

- str. 45 číst + naučit slovíčka

- prac. sešit str. 45

 

 

 

 

 

4. ROČNÍK

K 1.4. BY MĚL MÍT KAŽDÝ PŘEČTENO ALESPOŇ 7 KNÍŽEK

 

ČESKÝ JAZYK

- učebnice str. 62

- PS str. 62

 

čítanka str. 79 – 82

PS str. 43, 44

 

MATEMATIKA

-str. 34 – 39

 

ANGLIČTINA

- str. 43 číst + slovíčka

- prac. sešit str. 43 celá

 

 

PŘÍRODOVĚDA

- učebnice str. 50- 51

- na papír zkus namalovat malý park, dle své fantazie do něj umísti a popiš rostliny,

které v parku rostou ( keře, stromy, okrasné květiny aj. )

 

VLASTIVĚDA

- učebnice str. 40 vypracuj do školního sešitu či na papír

 

 

 

5. ROČNÍK

K 1.4. BY MĚL MÍT KAŽDÝ PŘEČTENO ALESPOŇ 7 KNÍŽEK

 

ČESKÝ JAZYK

- učebnice str. 64, 65

- PS str. 64

 

ČÍTANKA: str. 91 – 95

PS str. 46, 47

 

MATEMATIKA

- str. 37- 42

 

 

PŘÍRODOVĚDA

- učebnice str. 57 – 59

- PS str. 49

 

 

VLASTIVĚDA

- učebnice str. 57 – 59

PS- str. 42, 43 ( str. 43 učení VODSTVO- cv. 2,3)

 

 

INFORMATIKA

  • seznámení s moder. interakt. aplikacemi a sociálními sítěmi ( zaměřeno na problematiku ochrany osob. dat a hrozby s navazováním vztahů).
  • Napiš mi email k čemu jsou sociální sítě výhodné a co si myslíš, že je nevýhodné či hrozbou sociálních sítí.

 

 

ANGLIČTINA

-prac. sešit str. 50/1,2,4

- str. 51/ 5, 6

-učebnice str. 50 / 3, 4 + slovíčka v rámečku

  • učebnice str. 51/6

 

Vážení rodiče,

čekám na bližší informace z MŠMT, ohledně návratu dětí do školy.

 M. Urbánková

 

 

 

 

UČIVO OD 27.4. - 30.4.

 

 

1.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-slabikář do str. 90

-písanka do str. 24

 

MATEMATIKA

-prac. sešit do str. 42

 

PRVOUKA

- prac. učebnice do str. 58

 

ANGLIČTINA

-str. 28 slovíčka obtáhnout a pod ně napsat český význam,naučit se obrázky

-str. 29 nakreslit sám sebe

 

2. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-učebnice str. 67 ústně

str. 67 / C1 napsat

-prac. sešit str. 67

-písanka do str. 20

-čítanka do str. 64

 

MATEMATIKA

- prac. sešit do str. 32

 

PRVOUKA

-učebnice a prac. sešit do str. 56

 

ANGLIČTINA

-str. 30 vybarvit, slovíčka v prac. sešitě obtáhnout a pod ně napsat český význam+ přepsat slovíčka do linkového sešitu a naučit se

 

3. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-učebnice str. 62, 63

-PS str. 62,63

čítanka – str. 79 – 81

PS str. 35, 36

 

MATEMATIKA

- str. 27 -32 včetně

 

PRVOUKA

učebnice str. 62- 63

PS 55- 57

ANGLIČTINA

- učebnice str. 46 , číst a naučit se slovíčka, prac. sešit str. 46

 

4.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- učebnice str. 63, 64

PS str. 63, 64

Čítanka str. 85 -88

PS str. 45, 46

 

MATEMATIKA

- str. 40-43 včetně

 

VLASTIVĚDA

- učebnice 41- 43 opakování otázky 1-13

 

PŘÍRODOVĚDA

- učebnice str.51-52

+ 3x úkol sovička v učebnici str. 52- ústně

 

ANGLIČTINA

-učebnice str. 44 číst+ slovíčka

- prac. sešit str. 44 celá

 

 

5. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-učebnice str. 66,67

PS str. 64,65

ČÍTANKA 96-99

ps- str. 48

 

MATEMATIKA

- str. 43-47 ( včetně)

 

VLASTIVĚDA

-učebnice str. 60

PS str. 43 cv. 1,2 ( Podnebí), str. 44 až po cvičení 3 včetně ( u cvičení 3 stačí přepsat hlavní města,

5 států Evropy a uvést denní a noční teplotu ve vybraný den )

 

PŘÍRODOVĚDA

- učebnice str. 60-67

PS str. 49

 

INFORMATIKA

zkus samostatně vyhledat na internetu vyhledat autobusové či vlakové spojení z Mělníka do Prahy a zpět. Podařilo se ti? Kde jsi hledal? Napiš mi příklad spoje, který jsi našel na můj email :-)

 

TVOŘIVĚ ČIN.- YOU TUBE -como hacer gusano de papel paraniňos pohyblivá housenka

 

ANGLIČTINA

učebnice str. 52 přečíst, 53 cv. 5, 6 přečíst

 

prac. sešit 52cv.1,2,3,4

 

- pro cvičení 2 vzor (work- worked, help- helped, wash – washed… přidat koncovku ed)

- pro cvičení 3 vzor: So the teacher opened the window. ( open).. přidat koncovku ed)

 

prac. sešit str. 53 cv. 5, 6, 7, 8

 

cvičení 6 vzor: tidy- tidied, hurry- hurried, stay-stayed...přidat koncovku ed)

 

cvičení 7 vzor :

I worked in an office last year.- where did you work last year?

                                               - When did you work in an office?

 

The boys learned German yesterday. - what did they learn yesterday?

                                                          -when did they learn German?

 

Opsat do školního sešitu

walk- walked

wash- washed

learn- learned

help- helped

watch- watched

 

 

 

 

 

UČIVO OD 4.5- 7.5.  ( V TÝDNU OD 11.5 - 15.5. BUDU VÁS JEDNOTLIVĚ OBTELEFONOVÁVAT,  KVŮLI MOŽNÉMU NÁVRATU DO ŠKOLY.)

 

 

 

1.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- slabikář do str. 94

- písanka do str. 25

 

MATEMATIKA

- prac. sešit do str. 45

 

PRVOUKA

- prac. učebnice do str. 60

 

ANGLIČTINA

str. 30 opakovat názvy oblečení

 

 

2. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- učebnice do str. 68 ústně

- prac. sešit do str. 68

- písanka do str. 21

-čítanka str. 67

 

MATEMATIKA

- prac. sešit do str. 36

 

PRVOUKA

- učebnice a pracovní sešit do str. 57

 

ANGLIČTINA

- str. 31 vybarvit, slovíčka v prac. sešitě obtáhnout a pod ně napsat český význam+ přepsat slovíčka i do linkového sešitu, naučit se je

 

 

 

3. ROČNÍK ( začátek měsíce- nová přečtená kniha)

 

ČESKÝ JAZYK

-učebnice str. 64, 65

-PS str. 64, 65

 

ČÍTANKA

- str. 82 -84

PS- str. 37

 

MATEMATIKA

- str. 33 – 38 včetně

 

 

ANGLIČTINA

-učebnice str. 47, číst a naučit se slovíčka prac. sešit str. 47

 

PRVOUKA

- Zdraví- učebnice str. 64- 65

-PS str. 58 - 60

 

 

 

 

 

4. ROČNÍK ( začátek měsíce- nová přečtená kniha)

 

ČESKÝ JAZYK

-učebnice str. 64, 65

-PS str. 64, 65

 

ČÍTANKA

- str. 83 – 86

- PS str. 44, 45

 

MATEMATIKA

-str. 44 – 47

 

ANGLIČTINA

-str. 45 číst a slovíčka

- prac. sešit 45 celá

 

VLASTIVĚDA

- Chraňme přírodu učeb. Str. 44

- PS str. 23 celá

 

PŘÍRODOVĚDA

- Ekosystém okolí lids. Obyd. Učebnice str. 53 – 55

Úkol : vyzkoušej si namalovat podobný obrázek jako je v učebnici str. 53 a umístit do obrázku živočichy 1 -19 z této strany ( dle své fantazie)

 

 

 

 

5. ROČNÍK ( začátek měsíce- nová přečtená kniha)

 

ČESKÝ JAZYK

-učebnice str. 68

PS str. 68

 

ČÍTANKA

- str. 100 – 102

-PS str. 48, 49

 

MATEMATIKA

- str. 48 – 51 ( včetně)

 

VLASTIVĚDA

- učebnice str. 61- 62

PS- str. 44 cv. 1

 

 

PŘÍRODOVĚDA

- učebnice str. 68 -70

PS- str. 50

 

 

ANGLIČTINA

- učebnice str. 55 cv. 4,6

 

-prac. sešit

- str. 54 cv. 1 a cvičení 3

-str. 55 cvičení 4, 5, 6

 

Vzor pro cvičení prac. sešit 55/6

 

- What did they write?- They wrote a letter.

- What did you get?- I got a present.

What did she see? - She saw the president.

 

 

INFORMATIKA

- tematická tvorba textu / pohádky

- popřemýšlej nad názvem, utvoř nadpis ( pohádky) vyzkoušej různé varianty písma, velikosti, druhu atd. Utvoř si složku v PC s názvem této „ tvé“ pohádky.

Pošli mi emailem v příloze varianty, které jsi vytvořil(a) a líbí se ti nejvíce. Bude to titulní strana tvé knihy- pohádky, příště budeš tvořit něco dalšího pokračovat.

 

 

 

 

Výtvarné tvoření

http://krokotak.com/2020/04/how-to-make-a paper- helicopter (- helikoptéra

 

nebo

http://krokotak.com/2016/05/how- to-draw-flowers/ (- květiny

       

UČIVO OD 11.5. DO 15. 5.

 

PROSÍME RODIČE JEJICHŽ DĚTI NENASTOUPÍ 25.5. DO ZŠ, ABY SE DOSTAVILI DO ZŠ V DOBĚ OD 19.5. - 22.5., MEZI 10- 12 HODINOU

K VYZVEDNUTÍ VĚCÍ ŽÁKŮ A ZÁROVEŇ ODEVZDALI PRACOVNÍ SEŠITY HLAVNÍCH VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ. 

SEŠITY JIM BUDOU VYDÁNY V TERMÍNU 25.5. - 27.5. 2020, MEZI 8 -12 HODINOU.

 

 

1.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- slabikář do str. 98

-písanka do str. 29

 

MATEMATIKA

-pracovní sešit do str. 49

 

PRVOUKA

-prac. učebnice do str. 62

 

ANGLIČTINA

str. 32 počítat do 10

str. 33 spočítej a napiš počty věcí,osob u jednotlivých obrázků

 

2.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-učebnice str. 69 ústně, str.69/C1 napsat

-prac. sešit str. 69

- písanka do str. 25

-čítanka do str. 70

 

MATEMATIKA

- prac. sešit do str. 41

 

PRVOUKA

-učebnice a prac.sešit do str. 59

 

ANGLIČTINA

-str. 32 najdi si své dárky , nakresli nejlepší obrázek pro tebe

-str. 33 přečtěte svůj první článek a nakreslt podle toho obrázek

 

3.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-str. 66

-PS str. 66

 

čítanka: str. 85, 86

-PS str. 37, 38

 

MATEMATIKA

- str. 39- 44

 

ANGLIČTINA

-učebnice str. 48 číst a naučit se slovíčka

-str. 48 pracovní sešit

PRVOUKA

-Naše tělo- Zdraví učebnice str. 66-67

- PS str. 61

 

4.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- učebnice str. 66

PS- str. 66

 

ČÍTANKA : 87- 89

PS-str. 46

 

MATEMATIKA

str. 48- 52 včetně

 

ANGLIČTINA

- učebnice str.46, 47 opakujte čísla

-hledej slovíčka ve slovníku, nebo na internetu a nauč se slovíčka tvarů

-prac. sešit 46,47

 

VLASTIVĚDA

- chráněná území str. 44- 45

- PS str. 24 cv.4,5, 6

(jmenný rejstřík – str. 55 učebnice)

 

PŘÍRODOVĚDA

učebnice str. 56 – 57

PS str. 26-27

 

 

5. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-učebnice str. 69

PS str. 69, 70

 

čítanka: str. 102- 105

PS str. 49,50

 

MATEMATIKA

str. 52- 56 včetně

 

ANGLIČTINA

-učebnice str. 55 cv. 4 opsat nepravidelná slovesa do školního sešitu, dohledat a dopsat překlad

- do školního sešitu napsat : MY FAVOURITE SHOPS IN OUR TOWN

a pod to vypsat oblíbené obchody a co nejvíce zboží,které v nich lze koupit

( učebnice str. 54 cv. 1- obchody)

 

 

 

VLASTIVĚDA

- Evropa – hospodářství str. 63 + modrý rámeček str. 63 /2. skupina

PS str. 45 cvičení 1 hospodářství

 

PŘÍRODOVĚDA

- učeb. Str. 71- 72

PS vyzkoušej mi pokusy – celá str. 51

 

INFORMATIKA

-vytvoř text pohádky a ulož si ho do složky s názvem „ tvé pohádky“

Text mi zatím neposílej emailem, jen si ho vytvoř a ulož

 

 

Výtvarné tvoření: krokotak.com/2020/05/strawberry-scossors-skolls/

                                                                                                                                    

UČIVO OD 18.5. DO 22.5.

 

1.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-slabikář do str. 101

-písanka do str. 32

 

MATEMATIKA

- prac. sešit do str. 52 pracovat se 100 počítadlem

 

PRVOUKA

-prac. učebnice str. 65

 

ANGLIČTINA

-str. 34 vybarvit a naučit se roční období, str. 35 k obrázkům přiřadit jednotlivá roční období, napsat pod obrázek

 

 

 

 

2.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-učebnice do str. 70 ústně, str. 70/ C1 písemně

-prac. sešit do str. 70

-písanka do str. 27

-čítanka do str. 74

 

MATEMATIKA

-prac. sešit do str. 46

 

PRVOUKA

-učebnice a prac. sešit do str. 61

 

ANGLIČTINA

- str. 34 vybarvit a naučit se slovíčka, napsat český překlad k angl. slovíčkům v prac. sešitě

 

 

 

 

3.ROČNÍK

 

MATEMATIKA

str. 45 -50 včetně

 

ČESKÝ JAZYK

-str. 67, 68

PS- str. 67- 69

 

čítanka

- str. 87 – 91

PS- str. 38, 39

 

 

PRVOUKA

-učebnice str. 68 – 69

PS str. 62

 

ANGLIČTINA

- str. 49 učebnice číst a naučit se slovíčka, prac. sešit str. 49 doplnit

 

 

 

 

 

 

 

4. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-str. 67, 68

PS str. 67,68

 

čítanka

-str. 90, 91

PS str. 47, 48

 

MATEMATIKA

str. 53 - 58 včetně

 

VLASTIVĚDA

- PS str. 25 /cv. 1, DÚ- na papír napiš nějaké zajímavosti z našich národních parků, čím je který z nich zajímavý? Který je největší rozlohou? ( Vlož tento papír do PS a nech ho tam vložený. )

 

PŘÍRODOVĚDA

- učebnice str. 58- 59

- na papír vlož do PS- nakresli nějakého domácího mazlíčka a popiš péči o něj ( strava, zábava, pomůcky, hygiena)

 

ANGLIČTINA

- str. 48 učebnice číst a naučit slovíčka, prac. sešit str. 48

 

 

 

 

 

5.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-str. 70, 71

-PS str. 71 a str. 75 ( opakování)

 

ČÍTANKA

-str. 106 -108

PS str. 50, 51

 

 

MATEMATIKA

-str. 57 – 61

 

VLASTIVĚDA

- Evropa obyvatelstvo str. 63

PS str. 45 vše pod názvem obyvatelstvo

PŘÍRODOVĚDA

učebnice str. 73- 74

PS str. 52, str. 53 / cv. 1 a,b , cv. 2,3a

 

 

ANGLIČTINA

-učebnice str. 56 cvičení 1, 2 

 

 

 

Vv- krokotak.com/ 2020/05/paper-crocodilecraft

 

INFORMATIKA

- vyzkoušej si ke své pohádce namalovat i obrázky, vše ulož opět do své složky s pohádkou.

 

 

 

UČIVO OD 25.5. DO 29.5.

PRACOVNÍ SEŠITY BUDOU VYDÁNY V TERMÍNU 25.5. - 27.5. 2020, MEZI 8 -12 HODINOU.

 

1.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-slabikář so str. 106

-písanka do str. 34

 

 

MATEMATIKA

-prac. sešit do str. 55

 

 

PRVOUKA

-prac. učebnice do str. 66

 

 

ANGLIČTINA

- str. 36 vybarvit a učit se slovíčka TEA, MILK, COKE, ICE CREAM, CHOCOLATE, CAKE

 

2.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-učeb. do str. 72, ústně

-prac. sešit do str. 72

-písanka do str. 29

-čítanka do str. 80

 

 

MATEMATIKA

-prac. sešit do str. 51

 

 

PRVOUKA

-učebnice a prac. sešit do str. 63

 

ANGLIČTINA

-str. 35 vybarvit, naučit se slovíčka, napsat český překlad k anglickým slovíčkům v prac. sešitě

 

3.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-str. 68, 69

-PS str. 68, 69

 

ČÍTANKA

- str. 91- 94

-PS str. 40

 

 

MATEMATIKA

-str. 50 -54 včetně

 

PRVOUKA

-učebnice str. 70 -71

-PS str. 64 -65

 

 

ANGLIČTINA

- učebnice str. 50, 51 číst a naučit se slovíčka

- prac. sešit str. 50, 51

 

 

 

4.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-str. 68, 69

-PS str. 68, 69

 

ČÍTANKA

-str. 92, 93

-PS str. 49, 50

 

MATEMATIKA

-str. 58 -63 dokončit

 

PŘÍRODOVĚDA

-učeb. Str. 60 -61

 

VLASTIVĚDA

-učeb. str. 46 naučit zapamatovat 12 památek UNESCO na území ČR

- PS str. 25 cv. 2, str. 26

 

 

ANGLIČTINA

-učebnice str. 49 číst, naučit slovíčka

-prac. sešit str. 49

 

 

 

5.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

str. 72, 73

PS str. 72 -74

 

ČÍTANKA

108- 111

PS str. 51

 

 

MATEMATIKA

-str. 1-4 ( minutovky)

 

PŘÍRODOVĚDA

- Člověk přijímá informace učeb. Str. 74 – 75

-str. 54,55,56

 

 

VLASTIVĚDA

Cestujeme po Evropě učebnice. Str. 64- 65

PS str. 46 – 47 práce s příruční mapou učebnice

 

 

INFORMATIKA

dokončení pohádky ( ucelení práce- grafické zpracování text, obrázky) celé poslat na email g.hendrychova@seznam.cz

 

 

ANGLIČTINA

-prac. sešit str. 56-1, 2, 3, 4 a str. 57 5, 6, 7

 

PČ, VV- barvení kamínků- hry z kamínků- vytvoř vlastní PIŠKVORKY

               

 26.5. OZNÁMENÍ
Do odvolání je pozastaven sběr druhotných surovin ( starý papír, víčka, hliník).

                                        

UČIVO OD 1.6. DO 5.6.

 

 

1. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- slabikář do str. 111

- písanka do str. 37- psaní vlastních jmen velkým písmenem

-procvičovat diktát krátkých vět

 

MATEMATIKA

- prac. sešit do str. 57

 

PRVOUKA

- prac. učebnice do str. 69

 

ANGLIČTINA

- str. 37, 38 doplnit

 

2. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-učebnice do str. 74

prac. sešit do str. 74

- písanka do str. 31

-procvičovat diktát vět

- čítanka do str. 85

 

MATEMATIKA

- prac. sešit do str. 56

 

PRVOUKA

- učebnice a prac. sešit do str. 65

 

ANGLIČTINA

-str. 36, 37

 

3. ROČNÍK

 

MATEMATIKA

- dokončit zbytek prac. sešitu, odevzdat do konce týdne a vyzvedout nový pracovní sešit-(minutovky)

 

-ČESKÝ JAZYK

- str. 70, 71

- PS 70, 71 a str. 76

ČÍTANKA

-str. 95, 96

PS- str. 40, 41

 

 

 

PRVOUKA

-Chraňme své zdraví učebnice str. 72, 75

PS 66-67

 

ANGLIČTINA

učebnice str. 52, 53 číst slovíčka

-prac. sešit str, 52, 53

 

 

4. ROČNÍK

 

MATEMATIKA

- str. 1-5

 

ČESKÝ JAZYK

- str. 70, 71

PS str. 70, 71

 

ČÍTANKA

-str. 94, 95

PS str. 51, 52

 

PŘÍRODOVĚDA

- Rybník uč. 62, 63 ( hledání a pojmenovávání jednotlivých živočichů + str. 64 jen vodní toky a nádrže

- na papír namaluj svůj obrázek rybníku s živoč. a rostl. ( dle své fantazie)

 

VLASTIVĚDA

-učebnice str. 46 – 51

-PS 26/1 – Trasa pěšího výletu

 

ANGLIČTINA

- str. 50, 51 učebnice, číst a naučit se časování slovesa I WANT

- prac. sešit str. 50, 51

 

 

5. ROČNÍK

 

MATEMATIKA

- str. 5-10

 

ČESKÝ JAZYK

PS str. 75, 76

 

ČÍTANKA str. 114, 115

PS 53, 54

 

PŘÍRODOVĚDA

-učebnice str. 76, 77

- namaluj obrázek, kde je kolo

využito k usnadnění si práce / viz růžový rámeček v učeb. Str. 77

 

 

VLASTIVĚDA

- KULTUR. PAMÁTKY EVROPY učeb. Str. 66- 67, PS str. 48

 

ANGLIČTINA

- pracovní sešit str. 58, 59

- učebnice str. 58

+ slovíčka lekce 28 se učit

 

 

Vv, Pv – Jak namalovat krásného motýla- „How to draw cute butterfly- gliter coloring and draving for kids“ youtube. com

 

   

 

UČIVO OD 8.6. DO 12.6.

 

 

1. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- slabikář do 115

- písanka do str. 39

- procvičovat diktát slov – velká písmena- vlastní jména

 

MATEMATIKA

-prac. sešit do str. 59

 

PRVOUKA

-prac. učebnice do str. 73

 

ANGLIČTINA

- str. 39, 40

 

2. ROČNÍK

¨

ČESKÝ JAZYK

-učebnice do str. 75 ústně

-prac. sešit do str. 75

-písanka do str. 35

-čítanka do str. 90

-procvičovat diktát velkých písmen- vlastní jména

 

MATEMATIKA

-prac. sešit do str. 59

-sčítání do 100 pod sebe ( není v pracovním sešitě) zapisovat do malého sešitu M

 

PRVOUKA

- učebnice a prac. sešit do str. 66

-opakovat téma: Dny v týdnu, měsíce v roce, hodiny

 

ANGLIČTINA

-str. 38, 39

 

3. ROČNÍK

 

MATEMATIKA

- str. 3- 6

 

ČESKÝ JAZYK

- PS- dokončit pracovní sešit ( odevzdat)

čítanka: 99 – 101, PS 42-44

 

PRVOUKA

-učebnice str. 76 ABC ochrany zdraví, PS str. 68

 

 

ANGLIČTINA

-učebnice str. 54, 55 , číst + slovíčka

- prac. sešit str. 54, 55

 

4. ROČNÍK

 

MATEMATIKA

- str. 6 – 10

 

ČESKÝ JAZYK

- PS – dokončit ( odevzdat)

ČÍTANKA: 96- 100

-PS 53, 54

 

PŘÍRODOVĚDA

-učeb. Str. 65 – 66 ( rybník)

PS str. 28

 

VLASTIVĚDA

- učebnice 46, 47, 48, 49, 50, 51 opakovat, ukazovat si na mapě ČR zajímavá místa ( město – zajímavost- kraj ČR)

 

PS str. 25, 26 dokončit

 

ANGLIČTINA

-učebnice str. 52, 53 číst, gramatika- tvoření- ing tvarů

-prac. sešit str. 52, 53

 

5. ROČNÍK

 

MATEMATIKA

- str. 11 – 15

 

ČESKÝ JAZYK

-PS – dokončit ( odevzdat)

 

čítanka 116 – 122( dokončit)

PS dokončit

 

PŘÍRODOVĚDA

učebnice str. 78 Chráníme přírodu PS 53, 54

 

VLASTIVĚDA

učeb. Str. 68- 69 Hory Evropa- práce s mapou „ Nej z Evropy“ uč. str. 69

PS str. 49 Kvíz- Jsme Evropany

 

ANGLIČTINA

- pracovní sešit str. 60-61

- učebnice 60-61 číst

 

INFORMATIKA

-tvoření obrázků na libovolné téma v programu Malování

 

Vv- motýl a květina- vystřihni z papíru motýla a květinu, maličkými kousky natrhaného barevného papíru polep motýla a různobarev. vzor i pro květinu- technika MOZAIKY

                                                                                                  

 

UČIVO OD 15.6.-19.6. 2020

 

DO STŘEDY 24.6. ODEVZDAT VŠECHNY UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY KE KONTROLE.

 

 

 

1.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-slabikář dočíst články do konce roku

- písanka – dopsat do konce

 

 

MATEMATIKA

-prac. sešit dokončit do str. 62

 

 

PRVOUKA

-dokončit prac. učeb.

 

ANGLIČTINA

-str. 41, 42

 

2. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-učebnice do str. 78 ústně

-prac. sešit do str. 78

- písanka dopsat do konce

- čítanka – dočíst do konce roku

 

MATEMATIKA

-odčítání do 100 pod sebe – procvičovat v malém sešitu M

 

 

PRVOUKA

- dokončit prac. sešit

 

 

ANGLIČTINA

-str. 40, 41

 

 

3. ROČNÍK

 

MATEMATIKA

-pokračovat v PS

PS SI NECHÁVAJÍ- NEODEVZDÁVAJÍ

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- PS dokončit a s učebnicí odevzdat

 

ČÍTANKA

- str. 103- 105

- čítanku vrací, ale PS si nechávají na dopisování přečtených knih

 

PRVOUKA

- učebnice str. 77

- PS str. 68- 70

 

 

ANGLIČTINA

-učebnice str. 56, 57 číst + slovíčka

- pracovní sešit str. 56, 57

 

 

4. ROČNÍK

 

MATEMATIKA

-str. 11 – 15

-PS si nechávají , neodevzdávají , určený k procvičování

 

ČESKÝ JAZYK

-PS dokončit a s učebnicí vrátit ke kontrole.

 

ČÍTANKA

-100 – 105

PS: 55

ČÍTANKA SE VRACÍ, PS SI NECHÁVAJÍ

 

PŘÍRODOVĚDA

- ekosystém, potok, řeka

- učebn. Str. 67 -69

PS str. 29

 

VLASTIVĚDA

učeb. Str. 52 – V našem kraji

-PS kapitoly k učivu -V našem kraji + opakování testy v závěru PS

 

ANGLIČTINA

učebnice str. 54, 55 číst + slovíčka, opakovat tvoření otázek

- prac. sešit str. 54, 55

 

 

5. ROČNÍK

 

MATEMATIKA

- str. 16 – 20, matematiku si nechávají , neodevzdávají- slouží k procvičování

 

ČESKÝ JAZYK

PS dokončit a odevzdat ke kontrole, učebnici vrátit

Čítanka

- učebnice vrátit, PS si nechávají

 

PŘÍRODOVĚDA

- učeb. Str. 79 -Vztah člověka k životnímu prostředí

-PS- dopracovat do konce sešitu

 

VLASTIVĚDA

-učebn. Str. 70 závěrečné opakování

PS dopracovat sešit do konce

 

ANGLIČTINA

-pracovní sešit 62- 63 dokončit sešit

-učebnice 62, 63 dočíst

 

INFORMATIKA

-tvorba obrázků v programu malování

 

Vv a Pč- pampelišky z krepového papíru i- creative .cz

https: //youtu.be/BYOtxz42M9s

 

 

 

22.6. - 26.6. 2020

 

1.-5. ročník

Dokončit PS a odevzdat do středy 24.6. dle rozpisu z minulého týdne.

 

3. ročník

ANGLIČTINA

- učebnice str. 58, 59, pracovní sešit str. 58, 59

-nauč se rozhovor

 

 

4.ročník

-učebnice str. 56, 57, pracovní sešit str. 56, 57

-číst + slovíčka

 

VYSVĚDČENÍ 30.6.

 

- 8 – 8:45 dostanou žáci, kteří chodí do školy.

 

- 9:00- 10:00 si vyzvednou žáci, kteří se učili doma.