Drobečková navigace

O nás > Aktuality

Akce školy

Září

5.9. Sváťovo divadlo, O Pejskovi a kočičce,  cena 80,-Kč

10.9. Rytmický soubor- hudební pořad, cena 55,-Kč

18.9. plavání

25.9. plavání

 

Říjen

2.10. plávání

9.10. plavání

16.10. plavání

23.10. plavání

Od 28.10. do 1.11. volno ( státní svátek, podzimní prázdniny, ředitelské volno- výměna  topného systému).

 

Listopad

4.11. Dopravní hřiště Mělník, 3.-5. ročník viz notýsek

6.11. plavání

8.11. kino Štětí, film Lví král, vstupné 60,- Kč, doprava zatím v jednání

11.11. Exkurze do Výzkumného ústavu Liběchov od 11:00 hodin

(1. a 2. hodina se učí dle rozvrhu)

12.11. Třídní schůzka od 15:00 hodin společná ( školní řád, anglický jazyk, akce do konce kalendářního roku).

13.11. plavání

20.11. plavání

27.11. plavání

 

Prosinec

1.12. 1.adventní neděle-rozsvěcení vánočního stromku 

   a zpívání koled od 16:30 před školou.

6.12. výstava učiliště Liběchov

10.12. Regionální  muzeum Mělník, program Vánoce cena 60,-Kč.

Odjezd v 8 hodin- návrat v 11:30.

13.12. Vyrábění v učilišti Liběchov, cena 70,- Kč ( od 10:00-11:30).

18.12. Dravci z CHKO, cena 50,-Kč.

Od 21.12.-5.1.2020 jsou vánoční prázdniny.

 

Leden 

Pondělí 6.1. 2020 nástup do školy po vánočních prázdninách.

Čtvrtek 30.1. bude ukončeno I. pololetí

šk. rok 2019-20. Ten den probíhá výuka

dle rozvrhu hodin.

Vysvědčení bude vydáno o poslední vyučovací hodinu třídní učitelkou.

Pátek 31.1. 2020 mají žáci pololetní prázdniny

(volno).

 

 Únor

6.2.  Divadlo A Šmitec! s představením Kouzelné housličky.

 

Březen

11.3. Hudeb.pořad písničky  z pohádek

20.3. Velikonoční tvoření

24.3. Sváťovo loutkové divadlo

 

Důležité!!!

Od zítra 11.3. je uzavřena škola ( vyhlášena karanténa).

Ukončení není dáno, proto prosím o sledování informačních zdrojů.

Učitelé budou ve škole mezi 10-12 hodinou. Úkoly lze poslat mailem.

 

 

UČIVO OD 13.3. DO 20.3. průběžně bude doplňováno

 

 

1.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- Slabikář do str. 70

-písanka do str. 38

-procvičovat diktát slov

 

MATEMATIKA

-prac. sešit do str. 19

 

PRVOUKA

-Téma: Pokojové rostliny (učivo není v sešitě)

-péče o rostliny, význam, 5 nejznámějších : dracena, fialka, ficus, orchidea, toulitka apod.

Domácí mazlíčci: péče o naše mazlíčky v prac. učebnici

 

ANGLIČTINA

-str. 20 prac. sešit opakovat slovíčka cestování

 

2.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-učebnice do str. 59 ústně

-prac. sešit do str. 59

-písanka do str. 6

čítanka str. 45-46, průběžné čtení nahlas-vlastní kniha

 

MATEMATIKA

-prac. sešit do str. 9

 

PRVOUKA

uč. a pracovní sešit do str. 47

 

ANGLIČTINA

- str. 21, 22 procvičovat psaní a výslovnost slovesa „to be“ - být,

pomůcka- uprostřed prac. sešitu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomenutí pro 3.-5. ročník :Každý měsíc přečíst knihu a zapsat do PS.

 

3.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

učebnice- Slovní druhy

-přídavná jména str. 50

-zájmena str. 51

-PS str. 51

 

ČTENÍ

-Čítanka vše do str. 64

-PS vše do str. 29

 

MATEMATIKA

- dokončit PS 2.díl

-Vyzvednout 3. díl ve škole

 

ANGLIČTINA

str. 40, 41 učebnice číst+ slovíčka

str. 40,41 prac. sešit – dokončit a opsat cvičení ze strany 40/3 i do linkového sešitu

-procvičovat this is, these are

 

Prvouka- zopakovat již co bylo probráno:  Živé organismy str.36, houby str.37, společné znaky rostlin str. 38,39, kvetoucí i nekvet.rostliny str.40

přečíst v uč. stra.41 a vypracovat písemně str. 47 v prac. sešitu

 

 

 

 

 

4.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-učebnice str. 53, 54

-PS vše do strany 55

 

ČTENÍ

-čítanka vše do str. 67

-PS vše do str. 38

 

MATEMATIKA

-PS. vše do str. 15

 

ANGLIČTINA

- str. 38 učebnice, číst a naučit se slovíčka, str. 38 prac. sešit dokončit

-opakovat sloveso „ to have“ - mít, tabulka na str. 36

 

Přírodověda : Výpisky do sešitu U str.54,55

PS: 25 vypracovat

Vlastivěda: výpisky do sešitu U 44 vlastnictví

kdo nemá vypracováno dodělá PS 21,22

 

 

5.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-učebnice str. 52, 53

-PS vše do str. 52

 

 Přírodověda: PS 32-33 kdo nemá dodělá, 34/5, 37/6

 

Vlastivěda PS 37 kdo nemá dodělá

U- výpisky do sešitu z učebnice 50-51 Německo- vlajka i mapa. ( Tak jak se dělalo Polsko).

 

Informatika: přepsat jakýkoli text 10 vět,které budou obsahovat velká, malá písmena, háčky, čárky a nějaké symboly ( ö, Ö,ł)-poslat na email

 

ČTENÍ

-čítanka vše do str. 80

-PS vše do str. 38

 

MATEMATIKA

-PS vše do str. 15

 

ANGLIČTINA

- učebnice lekce 19 str. 40 přečíst, naučit slovíčka modrý rámeček, str. 41 cv.3 přečíst naučit

-prac.sešit str. 41 cvičení 5, 6, 7, 8

  • slovíčka naučit uč. Str. 66 lekce 19

 

UČIVO OD 23.3. DO 27.3.

 

1.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- Slabikář do str. 73

-písanka dokončit 2.díl, a 3.díl do str. 4

 

MATEMATIKA

- prac. sešit do str. 24- rozklady čísel si žáci ukazují na počítadle

 

PRVOUKA

-prac. učebnice do str. 51

 

ANGLIČTINA

- str. 21-22 opakovat slovíčka

 

2.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-písanka do str. 10

-učebnice do str. 60

-prac. sešit do str. 60

-procvičovat diktát vět

-čítanka do str. 49

 

MATEMATIKA

-prac. sešit do str. 9

 

PRVOUKA

-uč. a prac. sešit do str. 49

 

ANGLIČTINA

-str. 23, 24 opakovat slovíčka + sloveso „ to be“

 

3.ROČNÍK

 

MATEMATIKA

- PS str. 3-6 ( 3.díl)

 

ČESKÝ JAZYK

učebnice str. 52- 53

- PS 52- 53

ČÍTANKA: str. 64-67

PS 36 – 38

 

ANGLIČTINA: učeb. Str. 42 – čtení + slovíčka,

-str. 42 prac. sešit

 

PRVOUKA: U: str. 42- 43 vyhledat rostliny a živočichy podle čísel a přečíst jejich názvy

2) Napsat na papír, které z těchto rostlin a živočichů mám doma na zahradě

 

 

 

4.ROČNÍK

 

MATEMATIKA

- PS- str. 16- 20 ( včetně)

 

ČESKÝ JAZYK

- učeb. vše do str. 56

- PS str. 56-58 ( včetně)

 

ČÍTANKA

- str. 69- 71

- PS do str. 32 ( včetně)

 

ANGLIČTINA

-str.39 číst + slovíčka

-str. 39 pracovní sešit

 

PŘÍRODOVĚDA

1) U: str. 56-57 výpisky do sešitu

2) PS: 26/1,2

 

VLASTIVĚDA

Zopakovat celou kapitolu JÁ A HOSPODAŘENÍ a zodpovědět otázky str.44 – odpovědi napsat do ŠS ( otázek je 5)

 

 

5. ROČNÍK

(Úkoly z informatiky zaslali Kája R., Lukáš a Filip. Ostatní poslat na email nechvatalova.l@seznam.cz )

 

MATEMATIKA

- PS str. 16- 20 včetně

 

ČESKÝ JAZYK

- učebnice str. 54 , 55

- PS do str. 55 včetně

 

ČÍTANKA

- str. 80 – 84

- PS 40, 41

 

PŘÍRODOVĚDA

-Přečtěte si a udělejte výpisky do sešitu z učebnice str. 48,49,50 (konec=A.obratlovci B. bezobratlí

 

VLASTIVĚDA

Naučit se Německo. Na internetu vyhledat jakou rozlohu a počet obyvatel má Berlín.

Porovnej, kdo má nejvíce obyvatel a největší rozlohu: Varšava x Praha x Bratislava x Berlín

 

 

 

Vypracuj odpovědi na otázky do ŠS. Použij internet. 1) Co je „Zwinger“ a kde ho najdeš?

2) Kde je „Braniborská brána“ a jak se jmenuje ulice, kterou k ní dojdeš?

3) Co je „Berlínská zeď“ – proč vznikla a kdy byla zbořena (datum)?

4) Německo se dělí na několik spolkových zemí. Kolik jich je?

5) Se dvěma spolkovými zeměmi sousedí ČR. Které to jsou, jak se jmenují a jaká jsou jejich hlavní města?

6) Který je největší přístav v Německu a která řeka tam ústí do moře?

7) Největší řeka v Německu?

8) Nejvyšší hora v Německu a její výška?

9) Jaká auta se vyrábějí v Německu?

10)Jak se jmenují moře na severu Německa?

 

 

ANGLIČTINA

-učebnice str. 42 -1 přečíst, přeložit + naučit slovíčka fialový rámeček, str 43 - 4,5 přečíst a přeložit+ fialový rámeček znát slovíčka

 

- pracovní sešit str . 42- 1,2,3,

- str. 43 5,6,8

slovíčka naučit st.66-67 :20 lekce

 

INFORMATIKA

-Otevřete si malování a nakresli geometrické obrazce nebo je můžeš vložit a jejich obsah vyplň barevně. Každý obrazec bude vyplněn jinou barvou. Zaplň obrazci celou stránku, ulož a pošli na společný e mail

    Odkaz na výtvarné tvoření: 

https://www.facebook.com/groups/114222542294737/permalink/1059046347812347/

https://m.facebook.com/groups/114222542294737?view=permalink&id=1057146844668964                    

UČIVO OD 30.3 – 4.4

 

1. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-slabikář do str. 77

-písanka do str. 10

 

MATEMATIKA

-prac. sešit do str. 29

 

PRVOUKA

-prac. učebnice do str. 53

 

ANGLIČTINA

-str. 23/24 opakovat slovíčka

 

2. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- učebnice do str. 62- ústně, naučit 10 slovních druhů nazpaměť

-prac.sešit do str. 62

-písanka do str. 13

- čítanka str. 50-52- příběh převyprávět

 

MATEMATIKA

- prac.seš. do str. 15, vynechat str. 11/1

 

PRVOUKA

- prac. sešit a učebnice do str. 51

 

ANGLIČTINA

-str. 25, 26 vybarvit, naučit se slovíčka MŮJ DOMOV

 

3. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- uč. Str. 54, 55

- PS vše do str. 55

 

ČÍTANKA

- uč. Str. 69, 70

PS- str. 31

 

MATEMATIKA

- PS str. 7-12 ( včetně)

 

ANGLIČTINA

- uč. Str. 42-43 číst, nová slovíčka, naučit se dny v týdnu

-prac. sešit str. 43

 

PRVOUKA
U: str. 44 a 45 - přečíst
Poproste rodiče, aby vám pomohli namnožit jednu pokojovou rostlinu, o kterou se pak budete sami
starat. Čí bude největší - až se sejdeme?

 

 

4. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- uč. Str. 57, 58

-PS str. 57, 58

 

ČÍTANKA

- uč. Str. 72,73

-PS str. 40, 41

 

MATEMATIKA

- PS str. 21-26 ( včetně)

 

ANGLIČTINA

- uč. Str 40 číst a naučit se slovíčka

-prac. sešit str. 40

 

PŘÍRODOVĚDA

Výpisky do ŠS U: 58 – 59 (nezapomeňte na obrázky)
PS: 26/3

 

VLASTIVĚDA

 

1) Na čtvrtku obkreslete mapu ČR – barevnou fixou obtáhněte hranici
2) Vyznačte hranice sousedních států a napište jejich názvy
3) Do mapy vyznačte kraje a jejich krajská města (používejte učebnici- 1.kapitola)
►mapy udělejte krásné, zkrášlíme si třídu
PS: máte vypracovanou str. 21 a 22 – kdo nemá, udělá

 

5.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- učeb. 56-57

- PS str. 56 -58 ( včetně)

 

ČÍTANKA

- uč. 85, 86

- PS, str . 42, 43

 

MATEMATIKA

  • PS str. 21- 26 ( včetně)

 

PŘÍRODOVĚDA

Výpisky do ŠS str. 50 – 51 Obratlovci a bezobratlí. (Nezapomeňte na obrázky)

 

VLASTIVĚDA

PS: str. 38

 

INFORMATIKA

Soutěž. Kdo vytvoří nezajímavější barevný obrazec posílejte na e mail: zszelizy5@seznam.cz

 

 

ANGLIČTINA

- učebnice: str. 44 -1, 2 přečíst, přeložit, naučit slovíčka v rámečku

- učebnice str. 45 přečíst

 

pracovní sešit: str. 44, 45

+ slovíčka str. 67 lekce 21 naučit

 

opsat do sešit:

Prostý budoucí čas will, won‘t

 

will= ‘ll

 

You will have- budete mít

You won‘t have - nebudete mít

You will need – budete potřebovat

You will end- budete končit

I won‘t watch TV tonight- nebudu se dnes večer dívat na televizi.

 

 

 

UČIVO OD 6.4. DO 8.4.

 

 

Výtvarná výchova- http://krokotak.com/?s=paper+hens

 

 

1.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-slabikář do str. 80

-písanka do str. 13

 

MATEMATIKA

-prac. sešit do str. 32

 

PRVOUKA

- prac. učeb. Str. 54- 55

 

ANGLIČTINA

-str. 25 vybarvit a opakovat slovíčka

 

2.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

- učebnice do str. 64 ústně

- prac. sešit do str. 64

-písanka do str. 15

- čítanka str. 53-54

 

MATEMATIKA

-prac. seš. do str. 18

 

PRVOUKA

- uč. a prac. sešit str. 52

 

ANGLIČTINA

-str. 27 nakreslit kuchyň, obývací pokoj, ložnic a dětský pokoj, naučit slovíčka

 

3.ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-uč. Str. 56, 57

PS 56, 57

 

ČÍTANKA

- str. 71

-PS str. 32

 

MATEMATIKA

- str. 13 – 15

 

PRVOUKA

- učeb. Str. 48- 49 urči názvy jednotlivých rostlin, str. 50- 53 přečíst text

PS- str. 50 / žlutý rámeček

 

 

ANGLIČTINA

-str. 43 učebnice číst cvičení 1,2,3, naučit se slovíčka potravin z cvičení 1 a naučit se „ like a don‘t like“ ( mám rád, nemám rád)

- str. 43 prac. sešit 1, 2

 

4. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-uč. 59

PS str. 59

 

čítanka: str. 74-76

PS- str.42

 

MATEMATIKA

str. 27 – 29

 

ANGLIČTINA

- str. 41/3 přečíst a přeložit

- str. 41 /4 naučit se slovíčka

 

PŘÍRODOVĚDA

-nakreslit do školního sešitu domácího mazlíčka, kterého doma chováte a nebo by se ti líbilo ho doma chovat a tři věty se zajímavostí o tomto mazlíčkovi

 

VLASTIVĚDA

- opiš do školního sešitu a doplň věty : Na Ostravsku se těží nerostná surovina________________.

U Hodonína se těží nerostná surovina__________________.

V Moravském krasu se těží ner. Surovina________________.

 

5. ROČNÍK

 

ČESKÝ JAZYK

-uč. Str. 58, 59

PS: str. 60, 61

čítanka: 87

PS str. 44 ( závěr. opakování a shrnutí)

 

MATEMATIKA

str. 30- 32

 

PŘÍRODOVĚDA

- výpisky z učebnice str. 53 do škol. sešitu + namaluj obrázky

- udělejte interview se svými rodiči str. 47

 

 

 

VLASTIVĚDA

-učeb. Str. 52 – 53 Rakousko

- PS str. 39 celá

 

INFORMATIKA

-dobrovolné – zkus napsat email s pozdravem na adresu G.Hendrychova@seznam.cz

 

 

 

ANGLIČTINA

- prac. sešit str. 46 1, 2, 3, 4

str. 47 6, 7, 8