Drobečková navigace

Aktuality > O nás > Aktuality

Rozhodnutí o přijetí žáků.jpgIMG_20210502_0001.png
 
Vážení rodiče,
od pondělí 12.4. se vrací do školy všechny děti Základní školy. 
 
Vážení rodiče,
rádi bychom Vás pozvali na zápis do 1.ročníku ZŠ Želízy.
 
Vyplněné formuláře pro zápis dítěte je možné odevzdat 13.4.2021 v dopoledních hodinách do budovy školy. Případně je možno je zaslat elektronicky na e-mail školy či odevzdat v mateřské škole.
 
V případě zájmu o odklad školní docházky je zapotřebí doložit vyjádření ped. - psych. poradny a pediatra.
 
Pro integraci je nutno doložit vyjádření SPC nebo jiného odborného zařízení.
 
Dotazníky a žádosti pro přijetí / odklad jsou ke stažení v sekci "Dokumenty".
 
 

Vážení rodiče, od pondělí 1.3. 2021 se opět zavírají školy. Všechny ročníky se budou vyučovat online.

Zaktivujte opět aplikaci Teams a sledujte rozvrh hodin. 

Za kolektiv učitelek, děkuji 

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 30.11.2020:

- je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a pro tyto žáky je povinná prezenční výuka - 

  • žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole ( včetně školní družiny)
  • je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud bude dodržena vzdálenost alespoň  metry od všech osob
  • zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
  • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy
  • prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách
  • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka
  • je zakázána zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání)
  • za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny
  • doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy
  • za podmínek zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnost ve venkovních prostorách a to i mimo areál školy

 

ROZPIS VYČOVACÍCH ONLINE HODIN pro 3. - 5. ročník:

NAJDETE V TEAMS V ZÁLOŽCE KALENDÁŘ. PO KLIKNUTÍ NA URČITOU HODINU VÁM BUDE NABÍDNUTO TLAČÍTKO PŘIPOJIT A TAK VSTOUPÍTE DO Vyučování. 

 

Učivo na týden od 6.- 19.4. 2021

3. ročník

ČJ- UČ str. 58-59

            PS,str. 58-59
      

M- PS č.3 str. 28-32

 

PRV- dle informací v mailu 

    

AJ- procvičování učiva + opakovat slovíčka od začátku roku

 

4. ročník

Čj-UČ - str. 59-60

     PS- str. 59-60

     

M- PS č. 3 str. 21-24

 

PŘ - dle informací v mailu

 

VL- dle informací v mailu 

     

AJ- procvičování učiva + opakovat slovíčka od začátku roku

 

5. ročník

ČJ- UČ - str. 60-61

       PS str. 60-61

 

M - PS č. 3 str. 21-25

 

PŘ - dle informací v mailu + 

VL-  dle informací v mailu + 

INF - dle informací v mailu, internetový prohlížeč

 

AJ- procvičování učiva + opakovat slovíčka od začátku roku