Základní a Mateřská škola Želízy

Základní škola v obci Želízy má již více než stoletou tradici. 
V roce 2003 vznikla sloučením MŠ a ZŠ  jedna organizace s právní subjektivitou . Minimální kapacita je 24 dětí, maximální 40.

Zřizovatelem je obec Želízy.
Rodinné prostředí školy a individuální přístup ke každému dítěti jsou základem pedagogické práce.  Vzhledem k velkému počtu dojíždějících dětí jsou informace o výuce, studijních výsledcích a chování žáků rodičům podávány  osobně,  písemně , telefonicky i elektronicky.

V letošním roce školní družina přijímá  děti 1.- 5 .ročníku.

Ranní provoz je od 6,45 ( po domluvě i dříve ) do 7,45 - odpolední od 12,00 do 16,00.

Měsíční poplatek činí 60,-Kč , v případě pouze ranní docházky 30,-Kč. Spolupráce se zřizovatelem - Obcí Želízy - je velmi dobrá. Zajišťuje nejen finance na provoz školy , ale hradí např. i dopravu na některé výlety a školu v přírodě . Děkujeme také za vstřícnost OÚ Dolní Zimoř, OÚ Medonosy, OÚ Vidim  a OÚ Tupadly .

 

2019/2020 - celkem 26 dětí
I. třída
1. ročník - 3 děti
2. ročník - 6 dětí
II. třída
3. ročník -  4 děti
4. ročník -  6 dětí

5. ročník  -  7 dětí

 

Výuka probíhá podle ŠVP "Ekoškolička" .

Od  školního roku 2012/2013  je výuka anglického jazyka zařazena do učebních osnov od 1.ročníku.

Přehled kroužků najdete v příslušné sekci.

Z fondů EU jsme získali finance na zřízení nové počítačové učebny doplněné interaktivní tabulí, což přispívá nejen ke kvalitě a pestrosti výuky, ale i ke zlepšení hygienických podmínek . Z prostředků obce byla zakoupena keramická tabule i pro 1. a 2.ročník. Díky odstranění klasických kříd je velmi snížena prašnost .V současné době jsou obě třídy vybaveny stacionárními   PC a kromě toho je k dispozici 7 notebooků.

Od  září do  listopadu probíhá opět kurs plavání v mělnickém bazénu pod vedením učitelů z Plavecké školy v Roudnici nad Labem - účastní se děti všech ročníků i děti z MŠ.

Děti 1. a 2. ročníku ZŠ mají výcvik zdarma (hrazeno z ONIV) .

Mateřská školka sídlí v krásné patrové vile na kraji obce.

V letošním roce je kapacita opět plně obsazena.

Provozní doba v MŠ do 16,30.