Nabídka kroužků

Kroužky začnou od října 2017

Nabízíme :

-keramiku

-výtvarný kroužek "Šikovné ruce"

-vaření

-dyslektický a logopedický nácvik .

 

 

Zahájení školního roku 2016/2017

Zahájení školního roku proběhlo za přítomnosti pana starosty Steinze a zástupkyně školské komise paní Lierové. Děti dostaly památeční stužky , uvítací listy a drobné dárky. V kmenové třídě potom paní učitelka poskytla informace rodičům, děti si prohlédly připravené učebnice a další dárečky a natěšené na další den se rozešly domů.