Zaměstnanci

Základní škola

Mgr. Zuzana Paprčková - ředitelka

Mgr.Jitka Šmejkalová - učitelka

Gabriela Hendrychová - učitelka

Vladěna Zderčíková - učitelka AJ

Ivona Štěpánková - provozní zaměstnanec

Školní družina

Liběna Brnčová

Mateřská školka

Ivana Riegerová - učitelka , zástupkyně ředitelky

Světlana Ludvíková - učitelka

Kateřina Lierová - školnice

Školní kuchyně

Petr Měšťák - vedoucí provozu,kuchař

 

Zahájení školního roku 2016/2017

Zahájení školního roku proběhlo za přítomnosti pana starosty Steinze a zástupkyně školské komise paní Lierové. Děti dostaly památeční stužky , uvítací listy a drobné dárky. V kmenové třídě potom paní učitelka poskytla informace rodičům, děti si prohlédly připravené učebnice a další dárečky a natěšené na další den se rozešly domů.