Zaměstnanci

Základní škola

Mgr. et. Bc. Marie Urbánková  MBA - ředitelka

Mgr.Jitka Šmejkalová - učitelka

Mgr.Tereza Klášterková - učitelka

Ivona Štěpánková - provozní zaměstnanec

Školní družina

Gabriela Hendrychová

Mateřská školka

Ivana Riegerová - učitelka , zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

Světlana Ludvíková - učitelka

Kateřina Lierová - provozní zaměstnanec

Školní kuchyně

Petr Měšťák - vedoucí provozu,kuchař