Zaměstnanci

Základní škola

Mgr. et. Bc. Marie Urbánková  MBA - ředitelka

Mgr.Jitka Šmejkalová - učitelka

Ivona Štěpánková - provozní zaměstnanec

Školní družina

Gabriela Hendrychová

Mateřská školka

Ivana Riegerová - učitelka , zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

Světlana Ludvíková - učitelka

Kateřina Lierová - provozní zaměstnanec

Školní kuchyně

Petr Měšťák - vedoucí provozu,kuchař

 

Zahájení školního roku 2016/2017

Zahájení školního roku proběhlo za přítomnosti pana starosty Steinze a zástupkyně školské komise paní Lierové. Děti dostaly památeční stužky , uvítací listy a drobné dárky. V kmenové třídě potom paní učitelka poskytla informace rodičům, děti si prohlédly připravené učebnice a další dárečky a natěšené na další den se rozešly domů.