Září

5.9. Sváťovo divadlo, O Pejskovi a kočičce,  cena 80,-Kč

10.9. Rytmický soubor- hudební pořad, cena 55,-Kč

18.9. plavání

25.9. plavání

 

Říjen

2.10. plávání

9.10. plavání

16.10. plavání

23.10. plavání

Od 28.10. do 1.11. volno ( státní svátek, podzimní prázdniny, ředitelské volno- výměna  topného systému).

 

Listopad

4.11. Dopravní hřiště Mělník, 3.-5. ročník viz notýsek

6.11. plavání

8.11. kino Štětí, film Lví král, vstupné 60,- Kč, doprava zatím v jednání

11.11. Exkurze do Výzkumného ústavu Liběchov od 11:00 hodin

(1. a 2. hodina se učí dle rozvrhu)

12.11. Třídní schůzka od 15:00 hodin společná ( školní řád, anglický jazyk, akce do konce kalendářního roku).

13.11. plavání

20.11. plavání

27.11. plavání

 

Prosinec

1.12. 1.adventní neděle-rozsvěcení vánočního stromku 

   a zpívání koled od 16:30 před školou.

6.12. výstava učiliště Liběchov

10.12. Regionální  muzeum Mělník, program Vánoce cena 60,-Kč.

Odjezd v 8 hodin- návrat v 11:30.

13.12. Vyrábění v učilišti Liběchov, cena 70,- Kč ( od 10:00-11:30).

18.12. Dravci z CHKO, cena 50,-Kč.

Od 21.12.-5.1.2020 jsou vánoční prázdniny.

 

Leden 

Pondělí 6.1. 2020 nástup do školy po vánočních prázdninách.

Čtvrtek 30.1. bude ukončeno I. pololetí

šk. rok 2019-20. Ten den probíhá výuka

dle rozvrhu hodin.

Vysvědčení bude vydáno o poslední vyučovací hodinu třídní učitelkou.

Pátek 31.1. 2020 mají žáci pololetní prázdniny

(volno).

 

 

 

 

 

  

 

 

_________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________                      

 

 

Výsledky dotazníkového šetření – září 2017

Zúčastnilo se 18 respondentů z 21 oslovených.

Jste dostatečně a včas informováni a akcích školy ? Ano 18– ne 0

Máte dostatečné informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte ? Ano 17– ne 1

Využíváte webové stránky školy ? Ano 17– ne 0

Jste spokojeni s úrovní znalostí Vašeho dítěte ? Ano 18– ne 0

Je Vaše dítě ve škole stresováno ? Ano 0– ne 12 – někdy 6

Setkali jste se a arogancí nebo neochotou třídní učitelky ? Ano 1– ne 17

Považujete klasifikaci známkou za vhodnější než slovní hodnocení ? Ano 16– ne 2

Jste spokojeni s výjezdy na Školy v přírodě ? Ano 17– ne 1

Máte problém s uzavřením ZŠ v době konání ŠvP ? Ano 1– ne 17

Vidíte přínos pro děti v malém kolektivu školy ? Ano 18– ne 0

Vidíte přínos ve spojených ročnících ? Ano 14- ne 3

Jsou děti přetížené domácími úkoly ? Ano 0– ne 18

Jste spokojeni se skladbou jídelníčku ? Ano 18– ne 0

Vyhovuje Vám provoz školní družiny? Ano 18– ne 0

Vyhovuje Vám nabídka zájmových kroužků ? Ano 17- ne

Vadí Vám přesun veřejných vystoupení na soboty ? Ano 1– ne 17

3. , 4. a 5.ročník

Vaše dítě chcete dát do 6.ročníku : do Liběchova 0– na Mělník 8