Vážení rodiče,

 

zveme Vás a Vaše dítě za zápis do 1.ročníku ZŠ.

Zápis se koná 2.4.2019 v budově ZŠ Želízy

od 13,00 do 16,00.

Zapsány budou děti narozené

od 1.9.2012 do 31.8.2013.

Rodiče při zápisu předloží:     

rodný list

občanský průkaz

V případě zájmu o odklad školní docházky vyjádření ped.-psych. poradny a pediatra. Pro integraci nutno doložit vyjádření SPC nebo jiného odborného zařízení.

Dotazníky a žádosti  jsou k dispozici v MŠ Želízy.

 

_________________________________________________________________________

Do MŠ Želízy bylo na školní rok 2018/2019 přijato 7 dětí , 2 rozhodnutí byla zamítavá z důvodu naplnění kapacity.

________________________________________________________________________                      

 

 

Výsledky dotazníkového šetření – září 2017

Zúčastnilo se 18 respondentů z 21 oslovených.

Jste dostatečně a včas informováni a akcích školy ? Ano 18– ne 0

Máte dostatečné informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte ? Ano 17– ne 1

Využíváte webové stránky školy ? Ano 17– ne 0

Jste spokojeni s úrovní znalostí Vašeho dítěte ? Ano 18– ne 0

Je Vaše dítě ve škole stresováno ? Ano 0– ne 12 – někdy 6

Setkali jste se a arogancí nebo neochotou třídní učitelky ? Ano 1– ne 17

Považujete klasifikaci známkou za vhodnější než slovní hodnocení ? Ano 16– ne 2

Jste spokojeni s výjezdy na Školy v přírodě ? Ano 17– ne 1

Máte problém s uzavřením ZŠ v době konání ŠvP ? Ano 1– ne 17

Vidíte přínos pro děti v malém kolektivu školy ? Ano 18– ne 0

Vidíte přínos ve spojených ročnících ? Ano 14- ne 3

Jsou děti přetížené domácími úkoly ? Ano 0– ne 18

Jste spokojeni se skladbou jídelníčku ? Ano 18– ne 0

Vyhovuje Vám provoz školní družiny? Ano 18– ne 0

Vyhovuje Vám nabídka zájmových kroužků ? Ano 17- ne

Vadí Vám přesun veřejných vystoupení na soboty ? Ano 1– ne 17

3. , 4. a 5.ročník

Vaše dítě chcete dát do 6.ročníku : do Liběchova 0– na Mělník 8