ŘEDITELSKÉ     VOLNO

Ředitelství ZŠ a MŠ Želízy vyhlašuje ředitelské volno na 30.4.2018 a 7.5.2018

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Termín : 4.-8.6.2018

Místo : Rudolfov u Bedřichova – penzion Rudolf

Cena: 1700,-Kč  včetně cestovního pojištění  (bez dopravy – budeme opět žádat OÚ) + 200,- Kč na vstupy – ZOO a IQ LANDIA Liberec

Odjezd :4.6. v 8,00 od školy

Příjezd: 8.6. kolem 15,00 – 15,30

Záloha 800,- splatná do 15. března, doplatek do 15.5.2018

 

_________________________________________________________________________

Zápis do MŠ Želíz proběhne v týdnu od 14.5. do 18.5. 2018.

Rodiče si u učitelek MŠ vyzvednou evidenční list a žádost o přijetí- možnost vyzvednutí již

od 2. 5. do 4.5.

Tyto formuláře vyplněné a ev .list potvrzený pediatrem vrátí do 22.5.2018 do MŠ.

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí bude vydáno v zákonem stanovené lhůtě.

                                                           Mgr. Zuzana Paprčková - ředitelka ZŠ a MŠ Želízy              

________________________________________________________________________                      

Vážení rodiče ,

 zveme Vás a Vaše dítě na

zápis do 1.ročníku ZŠ.

Zápis se koná 9.4.2018 v budově ZŠ Želízy od 13,00 do 15,30.

Zapsány budou děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012.

Rodiče při zápisu předloží:     rodný list dítěte

                                                       občanský průkaz

V případě zájmu o odklad školní docházky vyjádření ped.-psych. poradny a pediatra. Pro integraci nutno doložit vyjádření SPC nebo jiného odborného zařízení.

Dotazníky a žádosti  jsou k dispozici v MŠ Želízy.

                                                       Mgr. Zuzana Paprčková - ředitelka ZŠ a MŠ Želízy

 

 

 

Výsledky dotazníkového šetření – září 2017

Zúčastnilo se 18 respondentů z 21 oslovených.

Jste dostatečně a včas informováni a akcích školy ? Ano 18– ne 0

Máte dostatečné informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte ? Ano 17– ne 1

Využíváte webové stránky školy ? Ano 17– ne 0

Jste spokojeni s úrovní znalostí Vašeho dítěte ? Ano 18– ne 0

Je Vaše dítě ve škole stresováno ? Ano 0– ne 12 – někdy 6

Setkali jste se a arogancí nebo neochotou třídní učitelky ? Ano 1– ne 17

Považujete klasifikaci známkou za vhodnější než slovní hodnocení ? Ano 16– ne 2

Jste spokojeni s výjezdy na Školy v přírodě ? Ano 17– ne 1

Máte problém s uzavřením ZŠ v době konání ŠvP ? Ano 1– ne 17

Vidíte přínos pro děti v malém kolektivu školy ? Ano 18– ne 0

Vidíte přínos ve spojených ročnících ? Ano 14- ne 3

Jsou děti přetížené domácími úkoly ? Ano 0– ne 18

Jste spokojeni se skladbou jídelníčku ? Ano 18– ne 0

Vyhovuje Vám provoz školní družiny? Ano 18– ne 0

Vyhovuje Vám nabídka zájmových kroužků ? Ano 17- ne

Vadí Vám přesun veřejných vystoupení na soboty ? Ano 1– ne 17

3. , 4. a 5.ročník

Vaše dítě chcete dát do 6.ročníku : do Liběchova 0– na Mělník 8

 


 

 

      

 

Zahájení školního roku 2016/2017

Zahájení školního roku proběhlo za přítomnosti pana starosty Steinze a zástupkyně školské komise paní Lierové. Děti dostaly památeční stužky , uvítací listy a drobné dárky. V kmenové třídě potom paní učitelka poskytla informace rodičům, děti si prohlédly připravené učebnice a další dárečky a natěšené na další den se rozešly domů.