Školní jídelna

Vedoucí provozu : Lucie Levová

Kuchař :

Tel.: 315 697241

Odhlašování obědů: do 7:00 hod.

 

Cena stravného

mateřská škola:                      34 ,-Kč

přesnídávka                                           9,-Kč

oběd                                                      17,-Kč

svačina                                                   8,-Kč

 

ZŠ strávníci 7- 10 let                 24,-Kč

strávníci      11-14 let        26,-Kč

pracovníci školy                         27,-Kč

 

Stravné se platí do 20.dne v měsíci, na účet 51-6494210207/0100,

do poznámek napsat jméno dítěte

 

 

 

 

Prosíme rodiče, aby stravné platili včas - neplacení stravného může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ - viz Školní řád.

Děkujeme za pochopení.