Školní jídelna

Vedoucí provozu Petr Měšťák

Kuchař : Petr Měšťák

Tel.: 315 697241

Odhlašování obědů : do 7,00

Platby jsou možné v hotovosti  nebo po přidělení variabilního symbolu  na účet školy vždy do 10.dne v měsíci - informace - 315/697218, 315/697241.

 Vzhledem k opakovanému zdražování potravin jsme byli nuceni navýšit cenu obědů o 2,- Kč.

Prosíme rodiče, aby stravné platili včas - neplacení stravného může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ - viz Školní řád.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

  

Zahájení školního roku 2016/2017

Zahájení školního roku proběhlo za přítomnosti pana starosty Steinze a zástupkyně školské komise paní Lierové. Děti dostaly památeční stužky , uvítací listy a drobné dárky. V kmenové třídě potom paní učitelka poskytla informace rodičům, děti si prohlédly připravené učebnice a další dárečky a natěšené na další den se rozešly domů.