Školní jídelna

Vedoucí provozu : Lucie Levová od 1.3.2019

Kuchař : Petr Měšťák

Tel.: 315 697241

Odhlašování obědů : do 7,00

Platby jsou možné v hotovosti  nebo po přidělení variabilního symbolu  na účet školy vždy do 10.dne v měsíci - informace - 315/697218, 315/697241.

 

Prosíme rodiče, aby stravné platili včas - neplacení stravného může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ - viz Školní řád.

Děkujeme za pochopení.